Uiterwaardensessies

Servaas Beunk

Ik ben regelmatig flink aan de wandel. Grotendeels is dit ook wandelend werken, onder de noemer Uiterwaardensessie. Dit is de moderne en actieve variant van een Heisessie. Met een team of een geselecteerde groep mensen de wandelschoenen aantrekken en op pad gaan, met als doel meer helderheid te krijgen in de een of andere kwestie.

Een belangrijk uitgangspunt is dat je in de buitenlucht, wandelend, op een andere manier met elkaar praat. Je bent uit je vertrouwde omgeving met stoelen, tafels, muren en computers. Je zit niet in een vergaderomgeving, waarin bepaalde patronen heersen. Je bent lichamelijk actief bezig, waardoor je brein op een andere manier gaat werken.

Een ander belangrijk punt is dat je de tijd neemt. Het werkend leven van alledag bestaat toch grotendeels uit rennen, vliegen, deadlines en targets. Veel vergaderingen staan ook onder tijdsdruk. In de uiterwaarden gaat al snel een andere tijd werken, de tijd van de rivier. Het stroomt, het groeit, grotendeels onafhankelijk van de directe invloed van de mens.

Een uiterwaardensessie heeft voor mij een redelijk vast format. Het team komt samen bij het startpunt. Bij voorkeur een plek waar eerst even met elkaar koffie of thee gedronken kan worden, als inloop. Daarna is er een korte inleiding: wat is het doel van de sessie, wat zijn de spelregels, wat wordt er van jou verwacht. Dan gaan we lopen en bij terugkeer bespreken we de belangrijkste opbrengsten van de wandeling en kijken wat daarmee gedaan kan worden. Bij voorkeur sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd, zodat de teamband nog verder versterkt wordt. Eigenlijk heel simpel. Een sessie kan een dagdeel duren, een hele dag, maar ook een meerdaagse wandeling met een overnachting is mogelijk.

Het is tijdens zo’n sessie heerlijk om mee te lopen en te luisteren. Ik voel me dan net een herdershond. Steeds kijken of iedereen meekomt, of iedereen het naar de zin heeft. Vooral tijdens de samenkomsten is het zaak samen te vatten, soms verdere vragen te stellen en soms ook te wijzen op toevalligheden in het landschap. Ik kan het dan niet laten om ook het een en ander te vertellen, over de geschiedenis van het gebied of over langsvliegende vogels of verborgen plantjes. Want dat hoort ook bij de uiterwaardensessie: verder en anders kijken dan in een vergaderzaal, zodat het eindresultaat heel veel rijker wordt.

Wil je weten hoe we een Uiterwaardensessie ook voor jouw team een meerwaarde kunnen geven, neem dan vrijblijvend contact met me op. Samen kijken we wat kan en wat daarbij nodig is:

Servaas Beunk,
De Nieuwe Grens Trainingen
www.denieuwegrens.nl
06 – 46151597