Duik in de uiterwaarden van de Ooijpolder, met tips van boswachter Twan Teunissen

IMG 2396

Tekst: Twan Teunissen (Staatsbosbeheer). De cijfers in de tekst corresponderen met de nummers op de kaart.

 1. Broedplaats zwarte stern
  Vanaf eind april tot ver in juni zijn hier broedende zwarte sterns te zien. Een belangrijk deel van de Nederlandse populatie zwarte sterns broedt in de Gelderse Poort. Vrijwel allemaal broeden ze op drijvende vlotjes die Staatsbosbeheer in het voorjaar uitlegt. Als ze jongen hebben is goed te zien wat ze te eten krijgen, kleine visjes en libellen bijvoorbeeld.
 2. De Oude Waal
  De Oude Waal is een oude rivierarm. In de loop van de tijd is deze rivierarm dichtgeslibd waardoor de plas nu heel ondiep is. In extreem droge jaren valt de plas zelfs droog. Afhankelijk van de waterstand zijn er allerlei verschillende soorten vogels te zien. Het meest spectaculair is het in de late nazomer. Vele tientallen lepelaars, grote groepen grote zilverreigers en andere viseters zijn er dan te zien.
 3. Ruigtes
  In dit deel van de Stadswaard vind je veel ruigtes met brandnetel en dauwbraam. In de zomer hoor je hier vaak eindeloos geratel. Het is het geluid van de sprinkhaanzanger.
 4. Stroomdalplanten
  Langs de Waal in de Stadswaard zet de rivier met hoogwater zand af en tijdens laagwater blaast de westenwind het zand op tot rivierduintjes. Op deze zandige stukken groeien bijzondere stroomdalplanten zoals kruisdistel, brede ereprijs en pijpbloem.
 5. Vlietberg
  Op de Vlietberg stond vroeger een steenfabriek. Alleen de pijp staat er nog en herinnert ons aan het rijke steenbakkersverleden. Nu groeien er ‘gekke planten’, zoals bremrapen, die parasiteren op andere planten.
 6. Rietland
  In het voorjaar is dit een walhalla voor rietvogels, afhankelijk van de waterstand in het gebied. Kleine karekiet, blauwborst, waterral en heel soms zelfs roerdomp kun je hier horen.
 7. Libellen
  Boven de plassen in de Groenlanden vliegen ’s zomers veel libellen. Bruine glazenmaker, plasrombout, grote roodoogjuffer, grote keizerlibel… enz.
 8. Langstraat
  Langs de Langstraat kun je in de zomer nachtegalen horen. De nachtegaal is zeldzaam geworden, maar langs dit romantische klinkerweggetje zitten ze nog.
 9. Zandgronden
  Op de zandige vlakte voor de uitkijktoren groeit veel gewone reigersbek en kleine ooievaarsbek. Dit is de voedselplant van de rups van het bruin blauwtje. Dit kleine vlindertje vliegt hier in de zomer dan ook massaal rond.
 10. Bisonbaai
  In de Bisonbaai zwemmen ’s zomers massaal mensen. Maar ook allerlei dieren leven in en om de plas. Neem je snorkel eens mee en ontdek het onderwaterleven. Verschillende soorten fonteinkruiden, zoetwatermossels, vissen en rare exoten zoals Amerikaanse rivierkreeften en Chinese wolhandkrab kun je er zien. En lig je in de schemering op het water te dobberen, dan heb je er zelfs kans op bevers!
 11. Waalstrandjes
  Op de grindige Waalstrandjes achter de Bisonbaai kun je in de zomer de grindwolfspin vinden. Heel goed zoeken en opletten, deze grote spin heeft namelijk de kleur van het zand en een patroon van fijn grind. En bovendien zitten ze overdag vaak verborgen in een holletje onder de grond. Vind je ze niet, let dan op de fraaie planten zoals zandweegbree, welriekende ganzenvoet of kattendoorn die er groeien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *