Geopaden: Wandelen in een landschap uit de prehistorie

Geopaden

Vlakbij waar nu de gekanaliseerde Waal stroomt voltrok zich tot 130.000 jaar geleden een drama-in-slow-motion. Landijs uit Scandinavië stuwde enorme heuvels op waar de Rijn lang daarna doorheen brak. Geopaden.nl is een website over wandelingen door dit interessante stuwlandschap.

De ijsgrens liep in die tijd van Haarlem via Nijmegen naar Düsseldorf. Het ijsfront en de heuvelrug dwongen de Rijn vanaf Düsseldorf in een meer westelijke loop: het huidige Niersdal. Bij Gennep kwamen Rijn en Maas samen en vormden één rivier. Nadat de gletsjers zich hadden teruggetrokken, bleef een gebied achter met heuvels van meer dan 100 meter hoog. Smeltwater had in de bevroren ondergrond van de hellingen diepe dalen uitgesleten, die droogvielen toen de bodem ontdooide. Aan de voet van de heuvels werden spoelzandvlaktes gevormd. Vele tienduizenden jaren later hernam de Rijn zijn oude loop, brak door de stuwwal tussen Elten en Kleve, en vormde zo de Gelderse Poort. De sporen van dit natuurgeweld uit een ver verleden zijn nog steeds in het landschap terug te vinden.

Geopaden zijn wandelroutes van 5 tot 12 km in het stuwwalgebied in de Nederlands-Duitse grensregio tussen Kleve en Nijmegen. Dit stuwwal landschap is een geotoop: een gebied met bijzondere aardkundige (geologische) kenmerken. Langs elk geopad zien we dan ook één of meer geologische fenomenen of objecten. Twee gletsjertongen kwamen tot waar nu Groesbeek en Kranenburg liggen en vormden een landschap dat wordt gekenmerkt door uitgestrekte bossen, heidevelden, stille meertjes, diepe droogdalen en kabbelende beekjes. Door de geopaden te wandelen of te fietsen kunnen we genieten van de prachtige natuur, maar we zien ook de sporen van het natuurgeweld uit de ijstijd.

Tekst en foto: Vereniging Geopaden

Website: www.geopaden.nl