De Kleine Willemspolder, een bijzonder hoekje van Tiel

Willemspolder

Oostelijk van het stadscentrum van Tiel ligt een stuk uiterwaard. Voordat het Amsterdam-Rijnkanaal werd gegraven, was het de westpunt van de veel grotere Willemspolder. Nu is het een heuse Stadswaard, een kruising tussen een uiterwaard en een park. Het project FluviaTiel heeft ertoe geleid dat hier nu hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan.

De Kleine Willemspolder is een overstromingsvlakte van de rivier bij hoog water. Mensen die op zoek zijn naar ruimte, uitzicht, groen en frisse lucht kunnen er terecht. De riviernatuur kan dichtbij het stadshart toch floreren, in ruig grasland, water en struwelen. Wandelen, struinen met de hond, oeverrecreatie op de strandjes… het kan er allemaal!

Tijdelijk beheer door ARK Natuurontwikkeling

Het gebied is onlangs verrijkt met meer ruimte voor water, door open gegraven oude geul beddingen. Een stukje bosontwikkeling heeft door aanplant bij de dijkvoet met eik, iep en prunus een goede start gekregen. Agrarische activiteiten, waaronder het uitrijden van mest, behoren tot het verleden.

De komende drie jaar zal een vorm van dynamisch uiterwaardbeheer worden toegepast, waarin vooral natuurlijke processen de hoofdrol hebben. Daarbij staat het vergroten van de belevingswaarde van dit bijzondere gebied hoog op de agenda.

In de Kleine Willemspolder zullen regelmatig excursies en activiteiten worden georganiseerd en het is ook mogelijk om een veldbezoek onder begeleiding aan te vragen.

Voor vragen en opmerkingen: info@ark.eu of 06 41241414 (Jos de Bijl, Tiel)

Tekst: Caroline van der Mark
Foto: Emmie Nuijen