De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden is gereed

IMG 8941

Martens en Van Oord heeft in opdracht van Rijkswaterstaat tussen oktober 2016 en de zomer van 2019 keihard gewerkt aan de herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden, een gebied van 210 hectare groot langs de Waal, tussen Varik en Opijnen. Hiervoor moest maar liefst 2,1 miljoen m3 grond verplaatst worden. Het grootste deel is gebruikt om de drie zandwinplassen in dit gebied ondieper te maken, een deel is verkocht aan de baksteenindustrie.

Rijkswaterstaat heeft als doel met deze herinrichting meer veiligheid bij hoogwater te scheppen, recreatie in de uiterwaarden te bevorderen en nieuwe natuur te creëren. Tijdens de uitvoering is het gebied gewoon opengebleven voor wandelaars.

Zorg voor de natuur

Bij de werkzaamheden in de Heesseltsche Uiterwaarden is er op allerlei manieren rekening gehouden met de bestaande en toekomstige natuur. Zo zijn er vaste rijroutes voor vrachtwagens aangelegd, waardoor planten (stroomdalgrasland) gespaard bleven en dieren zo min mogelijk werden gestoord. Ook is er bewust omgegaan met de aanwezigheid van kamsalamanders en bevers op twee verschillende locaties in het gebied. Door aanpassingen in het ontwerp is er zelfs een groter leefgebied voor ze gecreëerd en tijdens de werkzaamheden zijn ze ook gewoon in het gebied gebleven. Dit laatste geldt ook voor de aanwezige buizerd (foto).

Daarnaast is er een rij knotbomen (wilgen en populieren) extra onderhouden en de steenuil die hierin huisde, is er nog steeds. Bovendien is er een uniek stukje zachthout ooibos behouden en heeft het ondieper maken van de zandwinplassen tot gevolg dat licht en warmte tot op de nieuwe bodem kunnen doordringen en dit is goed voor planten en vissen.


Foto: Martens en Van Oord

Meer diversiteit

In de Heesseltsche Uiterwaarden vind je nu een grote diversiteit aan natuur: grasland, slikkige oevers, diep water, in het water neergelegde dode bomen, zandige oevers, steilwanden, bosschages, kleiige ondergrond etc. Hierdoor voelen veel dieren en planten zich thuis en hebben zich hier gevestigd of gaan dit doen. Het is een spannend gebied geworden waar veel te zien en te beleven is. Ideaal om lekker doorheen te struinen!

Archeologie en explosieven

De Heesseltsche Uiterwaarden liggen in een deel van Nederland waar tijdens de Tweede Wereldoorlog volop is gevochten. In de voorbereiding van het project is er dan ook onderzoek gedaan naar restanten van loopgraven en is er een Duitse en een Amerikaanse Brisantgranaat gevonden en onschadelijk gemaakt.

De loop van de Waal is in de afgelopen eeuwen steeds gewijzigd. Er is archeologisch onderzoek gedaan op plekken waar vroeger de Waal heeft gestroomd. Tijdens het ontgraven werd een 18e eeuws stokanker aangetroffen en een handgesmeed anker met Spaanse kenmerken, uit de 16e/17e eeuw.

Kaart: Bureau Stroming