Archeologische opgravingen naar het oude dorp Ophemert

IMG 3559

Tijdens een verkenningstochtje van Zennewijnen en Ophemert liepen we een paar archeologen tegen het lijf, aan de dijk bij Ophemert. Wij vroegen de mannen van RAAP Archeologie naar de vondsten. Ze troffen restanten van vroege bewoning van het dorp Ophemert aan. Er waren palen van boerderijen en huisraad gevonden uit de periode rond het jaar 800 en van de eeuwen daarna. Ophemert lag toen meer naar het oosten, de Waal lag iets verderop.

Nu of nooit
Omdat de dijk op dit moment verzwaard wordt, heeft Waterschap Rivierenland de archeologen in de arm genomen voor dit onderzoek. Het is namelijk nu of nooit: als de nieuwe dijk er straks ligt, zal de grond naar verwachting 2 meter inklinken en dan blijft er van de eeuwenoude resten niet veel meer over.

Wat gebeurt er met de vondsten en opgedane kennis?
Laatste vraag van ons was of de vondsten getoond zullen worden en of de informatie uit de onderzoeken langs de noordoever van de Waal in het kader van de dijkverzwaring gedeeld wordt met omwonenden en andere geïnteresseerden. Met die vraag moeten we ons wenden tot het Waterschap, raadden zij aan. Dat zullen we zeker doen.

Naschrift: reactie van waterschap Rivierenland:
“Bedankt voor uw bericht. Ik begrijp dat u hier benieuwd naar bent! De archeologische werkzaamheden worden afgestemd met het plaatselijk bevoegd gezag. In samenspraak met hen én met de provincie wordt bepaald hoe met eventuele vondsten wordt omgegaan. Hieronder valt ook de communicatie naar de omgeving. Ik wil u adviseren om de website www.dijkversterkingtielwaardenburg.nl in de gaten te houden. Mocht het zover zijn, dan zullen we ook zeker via het digitale bezoekerscentrum communiceren.”

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *