21 tips van de boswachter voor de Bemmelse Waard (7 tot 9,5 km)

BemmelseWaard

Niemand kent de Bemmelse Waard beter dan boswachter Twan Teunissen. Speciaal voor de Struingids deelt Twan zijn 21 tips voor een mooie struintocht:

 1. Beversporen
 2. Hier is klei gewonnen, in de voormalige kleiputten groeit nu jong ooibos. Kans op blauwborst en tegenwoordig ook de nieuwkomer Cetti’s zanger.
 3. Vogeleiland. Speciaal aangelegd voor visdief en co.
 4. Op deze plasjes liggen in de zomer vlotjes voor zwarte sterns.
 5. In deze laagte is een fraaie begroeiing van oeverbies
 6. Met hoogwater is dit de hoogwatervluchtplaats voor grote grazers en talloze wilde dieren.
 7. Konijnenwaard. Deze uiterwaard vormt de verbinding tussen de Bemmelse Waard en Gendtse Waard.
 8. Fraaie grindige oeverwal. Er groeien bijzondere planten zoals kattendoorn, zandweegbree en er leven grindwolfspinnen.
 9. Ooievaarsnest
 10. Oude kazematten aangelegd in de jaren vijftig voor de IJssellinie.
 11. Defensiedijk, ook aangelegd voor de IJssellinie. Op het asfalt groeien vetplanten, zoals muurpeper en wit en zacht vetkruid.
 12. Weidevogelgebied Ambtswaard. Meer info: www.doorniknatuurakkers.nl.
 13. Hier mag je zwemmen!
 14. Gemaal Bemmelse Waard. Vroeger zorgde dit gemaal dat de Bemmelse Waard na hoogwater leeggepompt werd.
 15. Verdronken dorp Doornik.
 16. De Kolk die ontstond na de verwoestende dijkdoorbraak.
 17. Volop beversporen. Er liggen ook burchten langs het pad, te zien in de winter.
 18. Redoute/Mauritstoren
 19. In het grasland de bijzondere plant welriekende agrimonie en erg veel kruisdistels.
 20. Kleine kolonie blauwe reigers
 21. Dijkmagazijn Bemmel

Afstand:

Er zijn meerdere routes mogelijk in de Bemmelse Waard. De suggestie met grijze stippels is 7 kilometer lang. Met het verlengstuk (rode stippels) nog eens 2,5 kilometer erbij.

DOWNLOAD ALS PDF >

Natuurontwikkeling in de Bemmelse Waard

In samenwerking met het Rijk is de Bemmelse Waard een aantal jaar geleden verruimd om de risico’s op overstroming voor omwonenden bij hoge waterstanden op de Waal te verminderen. Nu werken K3Delta, Staatsbosbeheer, Lingewaard Natuurlijk, Doornik Natuurakkers en Stichting Natura Saned samen aan natuurontwikkeling in de Bemmelse Waard.

De natuurontwikkeling richt zich op weidevogels en begrazingsnatuur. In de Ambtswaard ontstaat een meer traditioneel beheerd nat grasland waar hopelijk weer vele kieviten en grutto’s zich thuis gaan voelen. In de rest van de uiterwaard richt de inrichting zich op meer dynamische (begrazings)natuur. Waterplassen en ooibossen worden met elkaar verbonden, akkers worden omgezet naar weidevogelgebieden en er komen nieuwe struinpaden, een ruiterroute onder langs de dijk en diverse rust- en uitzichtpunten.

Dit bericht heeft 4 reacties
 1. Ik ben gisteren in de polder gaan wandelen richting defensiedijk. Daar werd ik niet vrolijk van de vernielingen aan al het groen. Is dit natuurbeleid alles met de grond gelijk te maken het is vernielen. Ik heb met velen hier geen goed woord voor over het heeft de krant gehaald. Ook zonder dit bericht in de krant zou ik gereageerd hebben.
  Wat overblijft van de mooie dijk is modder en stront. Waar mijn kleindochter dagelijks overheen moet op weg naar school vanuit Gendt naar Nijmegen. Ze is al per een paar keer terug gegaan omdat zij als brugpieper niet langs die paarden durft.
  Het is om te huilen wat er is overgebleven van onze mooie polder.

 2. Bedankt voor de leuke wandeltips! Wij gaan graag als gezin op pad en zijn altijd op zoek naar routes die ook leuk zijn voor de kids. Daarnaast vind ik het interessant om te zien hoe bosbeheer in dit stuk natuur wordt toegepast. Daar is veel over te leren, ik denk dat wij zelfs in onze eigen grote tuin hier wel advies over zouden kunnen gebruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *