Tussen Korne en Lek, door de rivieren gevormd gebied (18 km)

Buren

Een wandeling met een groot contrast tussen de open komgronden en de meer besloten stroomruggen. Het is onderdeel van Nationaal Landschap Rivierengebied. Dit wordt als een bijzonder stuk van Nederland gezien omdat rivieren grotendeels het uiterlijk bepalen.

Buren
Oranjestad Buren ligt langs de enige zijrivier van de Linge, De Korne, en is het start- en eindpunt van deze wandeling. Je eventuele auto kan je parkeren op het parkeerterrein bij de rotonde (Tielseweg 2).
In dit historische vestingstadje kun je heerlijk eten, shoppen en zalig slapen. Wandel langs stadswallen, grachten, de Sint Lambertuskerk met zijn fraaie toren, de waag, de stadspoort met poortgebouw en de molen.

Loop vanuit Buren via Peperstraat, Voorstraat, Onderdreef, Aalswijksestraat en Aalsdijk. Aan het einde van de Aalsdijk, voor provinciale weg, naar links over Veldweg. Bij rotonde provinciale weg oversteken en via Culemborgseweg naar het plein van Zoelmond.

Zoelmond
De naam Zoel is afgeleid van de vrijwel verdwenen rivier De Zoel, oorspronkelijk een zijrivier van de zich bij Tiel van de Waal afsplitsende Linge. De oudste vermelding van de naam van deze rivier dateert van 789 als er sprake is van visserij in de Zoel (Solina). De naam Solina betekent ‘modderige stroom’.

Bij de kerk linksaf Schoolstraat in. Volgende rechts: Groeneweg. Vervolgen aan de andere kant van de autoweg via Beneden Molenweg. Deze komt op de markt van Beusichem uit.

Beusichem

Foto: George Burggraaff

De kern Beusichem (lokaal Beuzekom genoemd) is als langgerekt dorp ontstaan langs de weg naar Zoelmond en deels langs de dijk langs de Neder-Rijn. Van oudsher is het een dorp met een dubbellint: deze voor- en achterstraat zijn nog steeds herkenbaar in de huidige situatie, evenals het karakteristieke marktplein (aangeduid als beschermd dorpsgezicht). De meeste voorzieningen zijn gelegen in de omgeving van het marktplein.
Beusichem was vanaf de 15e eeuw een belangrijke plaats voor de (paarden)handel. Het dorp was zelfs groter dan het toenmalige Culemborg. Waarschijnlijk werd al sinds 1461 jaarlijks een internationaal befaamde paardenmarkt gehouden. Rivierenland was een ideaal graasland en eeuwenlang zijn hier vele paarden gefokt. De inwoners van Beusichem deden vaak dienst als paardendrijvers naar vreemde landen.

Loop achter de kerk langs, door Oranjestraat, Zoetzandselaan, linksaf Nieuwstraat, Bernhardlaan. Dan rechtsaf Julianalaan en linksaf Margrietlaan. Via Willem Alexanderplein het Wielpad (voor fietsers en wandelaars) volgen naar de dijk. Vlak voor de Lekdijk (vanaf Beusichem) passeer je een wiel, restant van een dijkdoorbraak. Op de Lekbandijk rechtsaf, tot Ravenswaaij.

Ravenswaaij
Ravenswaaij is een (langgerekt) dijkdorp aan de Lekbandijk. De oude kern heeft aan de noordzijde een duidelijke relatie met de rivier en uiterwaarden.

Aan het eind van Ravenswaaij, via Ravenswaaijsesteeg rechts naar beneden. Links Prinses Margrietstraat, rechts Kijfakker.

Het buurtschap Zandberg is gelegen op een oude stroomrug van de Neder-Rijn.

Via Ravenswaaijsesteeg, Aalsdijk, Aalswijksestraat, weer Aalsdijk en Weeshuiswal kom je weer terug op je beginpunt in Buren.

DOWNLOAD DEZE ROUTE ALS PDF >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *