Op verkenning in Millingerwaard en Bronnenbos

IMG 3493

De Struingids Berg en Dal neemt steeds concreter vormen aan. Toch missen we nog hier en daar informatie en foto’s. Vandaar dat ik van deze uitermate zonnige dag gebruik maakte om nog eens naar de Gelderse Poort te trekken.

Eerst naar het Bronnenbos bij Ubbergen. Hier, op de noordhelling van de stuwwal, ontspringen bronnen met uitzonderlijk schoon water. Elk uur komt er 18.000 liter water aan het oppervlak! Het schone water zorgt voor een bijzondere biotoop voor flora en fauna.

In de Millingerwaard leek het wel lente, ik zag er zelfs een vlinder (Dagpauwoog) vliegen! Eén van mijn doelen was een mooie foto te maken van een kudde grote grazers, maar er liepen slechts verspreide groepjes Galloways. Binnenkort nog maar eens terug voor een groepsportret van koniks of runderen. Wel veel vogels te zien (o.a. aalscholver, brilduiker, torenvalk) en er stond zelfs een Gevlekte dovennetel te bloeien in het Colenbranderbos.

Tekst & foto’s: Jan van den Berg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *