De Natuur en Vogelwacht Culemborg bestaat 45 jaar!

KarsVeling

We werden ontvangen in de tuin van de Natuur en Vogelwacht (NVWC) door… een Atalanta! Die vlinder was Kars Veling voor. Kars is voorzitter van NVWC en landelijk bekend als vlinderexpert.

Hoe begon de NVWC?
Kars: “In 1975 startten we, met het doel om jeugd in contact te brengen met natuur. Vanaf het begin was ik erbij, net als veel anderen was ik tussen de 12 en 18 jaar. Op vrijdagavond luidden we het weekeinde in met ‘soos’ en zaterdagmorgen vanaf 8 uur gingen we op excursie, elke week. Daarnaast gingen we 3 à 4 keer per jaar op kamp. De excursieleiders waren de eerste jaren ouderen ongeveer 30, later namen de jongeren het zelf over. In de eerste 20 jaar was het een anarchistische club zonder bestuur, we overlegden maandelijks. In de jaren ’90 is er een bestuur ingesteld.
Drie pijlers hebben we:
– Onderzoek doen, in samenwerking met SOVON, Vlinderstichting
– Natuurbescherming
– Educatie, nu met name op volwassenen gericht.”

Kars Veling

Kars Veling

Waar ben je trots op?
“We zijn gegroeid naar 400 leden, de laatste paar jaar ging het hard!
Ik ben trots dat we heel serieus genomen worden, met name door de gemeente; zij betrekken ons vaak bij het maken van plannen.
En het is natuurlijk geweldig dat we al zó lang zó’n actieve club zijn, waar veel geïnteresseerden op af komen (bijvoorbeeld bij de maandelijkse lezing), het leeft!”

Welke veranderingen constateer je in 45 jaar?
“We hebben tegenwoordig werkgroepen en organiseren ongeveer 10 excursies per jaar. Het is lastiger mensen te vinden die de organisatie op zich willen nemen én zich willen vastleggen.
We stellen ons ten doel meer Culemborgers in aanraking te brengen met natuur. We werken aan bekendheid bij een groter en meer divers publiek, door samenwerking te zoeken met culturele instellingen in de stad. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld filmavonden in de Fransche School georganiseerd (publiekstrekkers als ‘De Wilde Stad’) en in de Gelderlandfabriek was een avond over spreeuwen (met beelden en pianomuziek).”

Hoe heeft de natuur in Culemborg en omgeving zich ontwikkeld?
“Goed! Met name de natuurkwaliteit in de uiterwaarden is fors toegenomen; vanaf halverwege de jaren ’90 kreeg natuurontwikkeling daar een kans. Rond Culemborg zijn veel interessante natuurgebieden en de gemeente probeert ook in de stad natuur steeds meer een plek te geven. Met de toenemende droogte krijgt de natuur op de hoge zandgronden het heel moeilijk, in het waterrijke rivierengebied blijft het aantrekkelijk.
In de Redichemse waard en de Lazaruswaard liggen nog heel grote kansen. Op de landtong (nu maisakker) zouden binnen vijf jaar prachtige rivieroeverplanten kunnen groeien. Liefst in het gehele uiterwaardengebied van Culemborg oost zou natuur een kans moeten krijgen. Om meer natuurwaarde te krijgen, is een andere beheerder nodig.”

Welke veranderingen zie je graag over pakweg 30 jaar?
Ik hoop dat er nog net zoveel natuur is; Woningbouwuitbreidingen liggen ook in Culemborg op de loer, wat natuurgebieden onder druk zet. En ik hoop dat de kwaliteit van de natuur, zeker in bepaalde delen, vergroot is. De Lazarus- en Redichemse waarden zijn dan prachtige gebieden met robuuste natuur waar mensen lekker recreëren. De NVWC is dan twee keer zo groot, en de gemiddelde leeftijd gedaald naar 38 jaar. Ik moet er dan natuurlijk niet meer bij zijn, anders haal ik in mijn eentje het gemiddelde te veel omhoog!”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *