Excursie Koningssteen, Maasnatuur Met Planten En Insecten

Excursie Koningssteen, Maasnatuur met planten en insecten

Datum: 16 jun. 2024
Tijd: 08:30 - 12:00


We maken een natuurexcursie in de Koningsteen, een Maasnatuur met een rijke flora en fauna en dan vooral vogels en insecten.

De Koningssteen is een natuurgebied dat ontstaan is nadat er in het gebied veel grint is weggegraven, zowel aan de Nederlandse als aan de Belgische zijde. Omdat het net op de grens ligt, is een strook op de grens vrij gebleven van afgraving. Precies op de grens ligt een grote dijk. Na de ontgraving is het overgebleven land eerst als natuur ontwikkeld door stichting ARK. Later is het gebied in handen gekomen van Natuurmonumenten.

In eerste instantie was het een vrij open gebied. In de loop van de tijd is er een ooibos ontstaan en de weilanden zijn vol gegroeid met sleedoorn en meidoorn (allebei struiken of bomen met stekels die het vee niet opeet). Hierdoor is er een mengeling ontstaan van dichter begroeide stukken (bijna bos) en meer open stukken met bloemrijk grasland. Het ooibos heeft momenteel sterk te lijden van de komst van de bever die zorgt voor een bijzondere landschapsdynamiek.

Lees verder op de IVN-website >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *