Werkzaamheden in de Heesseltsche Uiterwaarden

Heesselt

De komende weken gaat Martens en Van Oord werkzaamheden uitvoeren op twee locaties in de Heesseltsche Uiterwaarden, in opdracht van Rijkswaterstaat en afgestemd met Staatsbosbeheer. De aanpassingen zijn nodig vanwege de veranderingen die de laatste hoogwaters met zich meebrachten.

Sinds het gereed komen van de herinrichting in de Heesseltsche Uiterwaarden zijn in de winterperiodes enkele hoogwaters opgetreden. Dat heeft vorig jaar geleid tot onder meer veranderingen aan de instroomdrempel naar de Kleine Nevengeul.
Na het hoogwater van winter 2021 met de hoogste waterstanden sinds de herinrichting is op drie locaties niet-gewenste erosie opgetreden. Daarom zijn er, voorafgaand aan het komende hoogwaterseizoen, op deze locaties aanpassingen nodig.

1. Op de scheidingsdam tussen Grote Nevengeul en Waal wordt op twee locaties een ophoging aangebracht van klei. De klei wordt met vrachtwagens aangevoerd.
2. Bij de afrit naar de drempel naar de Kleine Nevengeul wordt aan de oostelijke zijde, het talud beschermd met breuksteen.
Dit om de toegang naar het eiland tussen Kleine Nevengeul en Waal te kunnen garanderen en om te voorkomen dat de erosie zich richting de zomerkade verplaatst.
De aanvoer van materieel. Materialen waaronder breuksteen vindt plaats via uiterwaarden van Staatsbosbeheer (Hettie van Asch). Met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zijn afspraken gemaakt over de rijroutes.

De bestaande wandelroutes kunnen blijven worden gebruikt. Wel het verzoek om gepaste afstand te houden van de werkzaamheden. Waar nodig zullen instructies worden gegeven hoe (om) te lopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *