Initiatief uit de regio: Gonzend Rivierenland

Gonzend

Rivierenland gonst van de biodiversiteit. Dat is de droom waaraan in het centrale deel van het rivierengebied wordt gewerkt.
Met het project Gonzend Rivierenland maakt De Fruitmotor het regionale landschap biodiverser, klimaatbestendiger, mooier en vitaler. Zo willen ze op een regionale schaal een aaneengesloten ecologisch netwerk creëren en tegelijkertijd een maatschappelijke beweging op gang brengen.

“Veel natuur en traditionele landschapselementen zijn verloren gegaan door intensiever landgebruik. Hierdoor hebben akker- en weidevogels, amfibieën, vlinders en bijen steeds minder leefruimte en is dat versnipperd. Aangezien soortenrijkdom -en natuur in bredere zin- de basis vormen voor ons bestaan, willen we hier wat aan doen! Langs de rivieren van oost naar west zien we deze natuurverbindingen al, in de vorm van de uiterwaarden en dijken. Vooral dwarsverbindingen van noord naar zuid verdienen nog aandacht, zodat fauna zich niet alleen oost-west maar ook noord-zuid door het landschap kan verplaatsen.”

Meer weten?
Lees het manifest dat je ook kunt ondertekenen
Abonneer je op de Gonzende nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *