Goed initiatief: het Nationale Bloembollenweekend

Bbw

In het eerste weekend van oktober 2023 wordt voor het eerst het Nationale Bloembollenweekend gehouden. De campagne, die is opgezet in samenwerking met Stichting Steenbreek en Stichting The Pollinators, is bedoeld om het planten van biologische bloembollen in het najaar te promoten en zo te zorgen dat hommels en bijen in het voorjaar voldoende voedsel hebben.

Het idee voor een bloembollencampagne komt van landschapsarchitect Ada Wille. Aanleiding is de enorme afname van insecten in de afgelopen jaren. ‘In het vroege voorjaar is het tegenwoordig eerder warm. Boven de 15 graden worden de insecten wakker en bijen en hommels gaan vliegen. Doordat er dan onvoldoende voedsel is raken ze uitgeput en gaan vaak dood.’ Veel bloemen en voedselgewassen hebben hommels, bijen of andere insecten nodig om het stuifmeel over te brengen. ‘Uit onderzoek blijkt dat de afname van insecten zo’n 75 procent is. Het is nu dus alle hens aan dek.’

Toegankelijk
Het bedenken van een campagne leidde uiteindelijk tot een bloembollenactie. ‘Als je vroege voorjaarsbollen plant, zoals blauwe druif, sneeuwklokje, krokus, dan help je de bijen en hommels door die moeilijk periode in het voorjaar heen. Het mooie is dat bollen planten voor iedereen toegankelijk is, kinderen, volwassenen, ouderen, bedrijven.’

Contacten met onder meer kweker JUB Holland, Stichting Steenbreek en The Pollinators hebben er uiteindelijk in geresulteerd dat al dit jaar een landelijke campagne op touw gezet kan worden. ‘Voor het publiek is het een eenvoudige manier om bij te dragen. Bovendien is Nederland een bollenland; niemand vindt een krokus of sneeuwklokje lelijk.’

‘The Pollinators werken door middel van laagdrempelige campagnes aan brede bewustwording over het belang van bestuivers en biodiversiteit. We zetten mensen aan om actief aan de slag te gaan en dan is het ontzettend goed om in het najaar bollen te planten en vol verwachting uit te kijken naar het vroege voorjaar en ‘jouw’ krokus of sneeuwklokje te zien bloeien. Vooral als er dan ook nog eens een wilde bij nectar en stuifmeel komt snacken’, aldus pollinator Tom van de Beek.

Aftrap in Culemborg
De aftrap van het Nationale Bloembollenweekend op 7 en 8 oktober staat gepland voor vrijdag 6 oktober in Culemborg. ‘Door op deze manier aandacht te besteden aan bloembollen hopen we dat veel mensen in november voorjaarsbollen gaan planten die dan in het voorjaar gaan bloeien. Ik ben heel blij met deze landelijke campagne. We moeten met alle middelen proberen de neergang in biodiversiteit en insectensoorten om te buigen. Het gaat echter te langzaam, we moeten versnellen.’

Wille hoopt dat ook scholen zich aansluiten bij het initiatief en daarop inspelen. ‘We willen met deze campagne iedereen bewust maken van de noodzaak. Bijen en hommels zijn essentieel voor het ecosysteem. Ik heb het idee dat de noodzaak van het vroeg planten van voorjaarsbollen nog niet zo op het netvlies staat, ook niet van de professionals, zoals de hoveniers.’

Biologische bollen
Het is overigens wel de bedoeling dat mensen biologische bollen kopen en planten. Deze zijn gegarandeerd vrij van chemische middelen. Andere bloembollen kunnen juist schadelijk zijn voor de insecten. ‘Koop liever wat minder, maar wel biologische bloembollen’, aldus Ada Wille.

Voor meer informatie over deze campagne neemt contact op met Stichting Steenbreek.

Bron: Stichting Steenbreek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *