Het Uitsterven Van Vogels Door Menselijk Handelen

Het uitsterven van vogels door menselijk handelen

Datum: 06 nov. 2019
Tijd: 20:00

Locatie
Stichting Duurzaam Rivierenland


Op woensdagavond 6 november houdt Marc Westermann een presentatie over het uitsterven van vogels door menselijk handelen, vooruitlopend op Remembrance Day op 30 november.

Aankondiging door Marc Westermann:

Doodvogel elegie 6 november 2019

Op 30 november wordt tijdens de Remembrance Day for Lost Species wereldwijd stil gestaan bij het uitsterven van dieren.

Dit jaar gebeurt dit in de Artis Academie (https://www.artis.nl/nl/te-doen-artis/artis-academie/volledig-programma/remembrance-day-lost-species/) en vorig jaar voor het eerst in Nederland bij het Naardermeer.

Vanavond vertel ik voor de vogelwerkgroep als voorproefje op deze herdenking over de oorzaken van de 6e extinctie golf die het leven op aarde treft, ditmaal door toedoen van de mens. Vandaar dat er tegenwoordig gesproken wordt van het anthropoceen. Miljoenen jaren evolutionaire ontwikkeling werden te niet gedaan door uitzwermen van mensen over de planeet: westerse ontdekkingsreizigers en daarvoor Polynesiërs met in hun kielzog ongedierte, ziekteverwekkers, parasieten en nieuwe roofdieren als katten, honden, ratten, etc. Nu geeft de industrialisering van landbouw en veeteelt voor menselijke consumptie en veevoer de genadeslag aan de biodiversiteit door het droogleggen van moerassen, afbranden, kappen regenwoud etc.

Enkele Legendarische soorten die symbool staan voor het grote uitsterven zoals de Dodo en de Reuzen Alk krijgen mijn speciale aandacht naast Rode lijst soorten die op de nominatie staan uit ons land te verdwijnen, ook de Wulp, vogel van het jaar 2019.

Tot slot vertoon ik de doodvogel elegie waarin 80 uitgestorven vogels in een dodenmars van 10 minuten aan oog en ziel voorbijtrekken. “Every picture tells a story”: over slachtpartijen, speurtochten in de wildernis, het laatste exemplaar in het wild gezien, opgezet in musea en afgebeeld door vogelschilders.
Marc Westermann

Image: Wren by Jackie Morris – illustration from The Lost Words by Robert Macfarlane and Jackie Morris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *