Struinroute Bisonbaai en boerenland (8km)

Op deze afwisselende route ontdek je niet alleen de riviernatuur in de uiterwaarden, maar loop je ook via Boerenlandpaden door het oudste gedeelte van het dorpje Ooij. Het is een achtvorm, dus je kan de route ook in twee keer lopen.

Start de route bij Hotel Restaurant Oortjeshekken. Hier kom je halverwege weer langs en het is ook je eindpunt. Betaald parkeren kan in de wei bij Erlecomsedam 2. Steek de dijk over, de uiterwaarden in. Na het hek ga je meteen linksaf, we lopen dus met de klok mee rond de Bisonbaai.

Bisonbaai
De Bisonbaai is ontstaan door zandwinning. Hoe de baai aan zijn naam komt, is niet helemaal duidelijk. Een aannemelijke verklaring is dat hier ooit een bisonschedel is gevonden. Hoe dan ook, bisons lopen hier niet, wel Galloways. De plas wordt veel gebruikt als zwemwater. Hier is ook een bekend naaktstrand.

Stierenkuilen
De Bisonbaai is befaamd om zijn stierenkuilen op de oevers. Stierenkuilen ontstaan vooral in de bronsttijd, wanneer volwassen stieren worden uitgedaagd door de andere stieren in de kudde. De hormonen gieren door hun lijven en om indruk te maken op elkaar schrapen ze met hun poten over de grond en gooien het vrijgekomen zand omhoog. Dat schrapen doen ze graag op steeds dezelfde plekken. Daardoor ontstaan er asymmetrische kuilen met een steile rand in een halve cirkel.

Waalstrand
Op het open Waalstrand groeien planten die bestand zijn tegen de wind, ze hebben stevige wortels en de stengels blijven laag bij de grond.
Je kunt hier vaak vele Aziatische korfmosselen aantreffen. Deze schelpen zijn aan de buitenkant glanzend geelgroen en aan de binnenkant lichtpaars. Deze soort is in het larvenstadium meegekomen met het ballastwater van schepen. Op de oever groeien zeldzame planten, zoals brede ereprijs en cipreswolfsmelk. Deze planten zijn typisch voor het rivierenlandschap, omdat het zaad door de rivier vanuit zuidelijker streken is meegevoerd. Ze behoren tot de stroomdalflora.

Als je de hele Bisonbaai hebt rondgelopen kom je weer bij Oortjeshekken uit. Loop daarna naar rechts over de Erlecomsedam, neem na 100 meter het eerste boerenlandpad links de dijk af.
Door de weilanden en langs de ‘excavateur‘ ga je op de verharde weg linksaf (Spruitenkamp), die je helemaal uitloopt. Op de kruising ga je rechtdoor via het klaphekje. Zo kom je op een ander boerenlandpad. Dit pad leidt je om de Kasteelsche Hof heen. Langs oude knotwilgen en nieuwe hagen loop je een rondje dat eindigt bij de Hervormde kerk.

Hervormde kerk
In januari 1809 werd Ooij getroffen door hoogwater en een dijkdoorbraak. Het grootste gedeelte van de pastorie en het kosterhuis stortten in. Van het middeleeuwse kerkschip zijn fragmentarische bouwonderdelen gespaard gebleven, bij de grootscheepse verbouwing van de kerk tot woonhuis (1856-1858). De kerk stond al op een natuurlijke hoogte, maar dreiging van het rivierwater gaf aanleiding tot herhaalde verhoging van het terrein.

Ga bij de kerk linksaf op de Hezelstraat en na 150 meter rechts, de Kruisstraat. Aan het eind van deze weg rechts, dan loop je via de Erlecomsedam weer naar je startpunt.

Kasteelsche Hof

In de Middeleeuwen was Kasteel De Ooij het middelpunt van de gelijknamige heerlijkheid, een leengoed dat rechtstreeks van de koning of keizer gepacht werd. De oude burcht, al vermeld in 1184, werd eeuwenlang bewoond door de adellijke geslachten Van Ooij en Van Bylandt.

Tijdens de Franse Revolutie, onder de strijdkreet ‘oorlog aan de paleizen, vrede aan de hutten’, kreeg ook Ooij de genadeslag. De Fransen waren de bevroren Rijn bij Millingen overgestoken en brachten ook de kerk ernstige schade toe. Aangezien het kasteel niet meer te herstellen was, hebben de adellijke bezitters het toen zelf laten afbreken.

Als relikwie uit vroeger tijden staan daar nu nog het voormalige knechtenhuis, een stal en de toren van de voorburcht. De gespaarde voorburcht werd in het vervolg ‘Kasteelsche Hof’ genoemd. Het grootste gedeelte van de gebouwen is vanaf 1951 in bezit van ‘Geldersch Landschap & Kasteelen’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *