Lezing ‘De Tielerwaard: Ooit Een Middeleeuws Natuurgebied, Nu Een Rationeel Landbouwgebied’

Lezing ‘De Tielerwaard: ooit een Middeleeuws natuurgebied, nu een rationeel landbouwgebied’

Datum: 13 feb. 2020
Tijd: 20:00

Locatie
Regionaal Archief Rivierenland


lezing door John Mulder
donderdag 13 februari 2020, 20 uur
Regionaal Archief Rivierenland

Het landschap van de Tielerwaard heeft door de eeuwen heen vele veranderingen ondergaan: De grootste veranderingen vonden plaats tijdens de Middeleeuwen en na de Tweede Wereldoorlog.

In de Middeleeuwen bestond de Tielerwaard uit één groot natuurgebied bestaande uit ooi- en broekbossen. Langs de oevers van de Linge en de Waal bevonden zich kleine nederzettingen, van waaruit de ontginning van de Tielerwaard op gang kwam: eerst de hoge gronden, daarna de uitgestrekte broekbossen die gekapt zouden worden. Ze maakten plaats voor akkers langs de rivieren en wei- en hooilanden op de lage natte komgronden.
Het strookvormige verkavelingssysteem is kenmerkend voor de Tielerwaard. De nederzettingen beschermden zich via zijdwenden en achterkaden tegen overstromingen vanuit de Waal en Linge. Na de bedijking ontstonden de dorpspolders, elk met hun eigen afwateringen op een gezamenlijk uitwatering via de sluizen bij Dalem in de Waal. Generaal Kraaijenhoff gebruikte dit Middeleeuwse verkavelingspatroon als basis voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Na de Tweede Wereldoorlog moesten de ruilverkavelingen zorgen voor een hogere voedselproductie en werd Nederland stap voor stap herverkaveld. De percelen werden groter en droger, de productie groeide.

John Mulder was verbonden aan de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen. Hij heeft jarenlang bodemkundig en cultuurhistorisch onderzoek verricht ten behoeve van talloze ruilverkavelingen door heel Nederland. Hij neem u mee aan de hand van oude kaarten, afbeeldingen, luchtfoto’s naar oude en jongste geschiedenis van het fascinerende gebied: de Tielerwaard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *